Σύντομο (common) lisp tutorial 2.

July 5, 2010 at 19:38 - by eelvex   |   no comments (Leave a comment)

Share on RedditShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on StumbleUponPrint this page


[TOC]

Παράμετροι συναρτήσεων

Χρησιμοποιούμε 3 keywords για να δηλώσουμε ειδικές παραμέτρους συναρτήσεων: &optional και &key όταν η χρήση ή η αρχικοποίηση κάποιον παραμέτρων είναι προαιρετική και &rest όταν έχουμε μεταβλητό αριθμό παραμέτρων.

&optional (προαιρετικές κατά σειρά)

&key (προαιρετικές κατά όνομα)

Με το &key δίνουμε στην μεταβλητή όνομα. Χρησιμοποιούμε το όνομα αυτό, για να δώσουμε τιμή στην μεταβλητή κατά την κλήση της συνάρτησης.

&rest (ακαθόριστες)

Αν δεν ξέρουμε πόσες μεταβλητές έχουμε, χρησιμοποιούμε το &rest:

No tips yet.
Be the first to tip!
Like this post? Tip me with bitcoin!

1Mb3JjdEouLeTDDbhGo9nLFZJYffvK4FZa

Share on RedditShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on StumbleUponPrint this page
{ Tags: , }

no comments

RSS / trackback

respond

Real Time Analytics